In het ‘Overzicht Vergoedingen 2021‘ vindt u een overzicht van de verschillende verzekeraars, polissen, vergoedingen per consult en de maximale vergoeding per jaar.

Lees meer